Sekretesspolicy

INTRODUKTION & OMFATTNING
Vi respekterar integriteten för våra webbplatsbesökare och är engagerade i att samla in, underhålla och säkra information om våra webbplatsbesökare i enlighet med denna integritetspolicy. I denna Integritetspolicy beskriver vi (Après Nicotine AB) våra integritetspraxis för everydaybaby.com. Denna integritetspolicy är avsedd för besökare över hela världen. Vänligen läs igenom hela denna Integritetspolicy innan du använder eller skickar in information till webbplatserna. Genom att skicka in information på webbplatsen erkänner du att du förstår och samtycker till villkoren i denna Integritetspolicy.

AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Aktiv informationssamling:
Du skickar aktivt information till oss när du registrerar dig på en formulär på webbplatsen, deltar i undersökningar eller kampanjer, svarar på oss eller på annat sätt kontaktar oss. När du köper något från vår butik samlar vi också in den personliga information du ger oss såsom ditt namn, adress och e-postadress som en del av köp- och säljprocessen.

När du bläddrar på vår butik får vi också automatiskt din dators internetprotokoll (IP) -adress för att ge oss information som hjälper oss att lära oss mer om din webbläsare och ditt operativsystem.

E-postmarknadsföring: Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Detta kommer att vara i enlighet med GDPR-lagen som reglerar Europeiska unionen från och med den 25 maj 2018 (se avsnitt 9 för mer information).

Passiv informationssamling:
Vi kan också samla in information om hur du använder våra webbplatser genom webbloggfiler, kakor, webbfyrar, spårningspixlar och liknande tekniker. Denna information används för att bättre förstå våra kunders beteende för att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

AVSNITT 2 - SAMTYCKE
När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, placera en order, ordna en leverans eller returnera ett köp, antyder vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast för det specifika syftet.

Om vi begär din personliga information för ett sekundärt syfte, som marknadsföring, kommer vi att be dig direkt om ditt uttryckta samtycke.

Hur drar jag tillbaka mitt samtycke?
Om du efter att du valt att delta ångrar dig kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke för att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller utlämnande av din information, genom att kontakta oss på contact@byapres.com.

AVSNITT 3 - UTLÄMNANDE
Vi kan lämna ut din personliga information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

AVSNITT 4 - SHOPIFY
Vår butik är värd på Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online-e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Dina data lagras genom Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning:
Om du väljer en direkt betalningsgateway för att slutföra ditt köp lagrar Shopify dina kreditkortsuppgifter. Det är krypterat enligt Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Dina köptransaktionsdata lagras endast så länge som det är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. Efter det att det är klart, raderas din köptransaktionsinformation. För mer insikt kan du också läsa Shopify’s Användarvillkor.

AVSNITT 5 - TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV TREDJE PART
I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som är nödvändig för att låta dem utföra de tjänster de tillhandahåller till oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, såsom betalningsgateways och andra betalningstransaktionsprocessorer, har dock sina egna integritetspolicyer avseende den information vi är skyldiga att tillhandahålla till dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicyer så att du förstår hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Länkar
När du klickar på länkar på vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för integritetspraxis på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras integritetspolicyer.

AVSNITT 6 - SÄKERHET
För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte obehörigen går förlorad, missbrukas, åtkommas, avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du tillhandahåller oss dina kreditkortsuppgifter krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknologi (SSL) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade branschstandarder.

KAKOR
Om lagligt tillåtet kan icke-personlig identifierbar information och data automatiskt samlas in genom användning av "kakor" eller "internettaggar" och andra liknande tekniker placerade av Everyday Baby och tredje parter. Kakor är små textfiler som överförs till en användares dators hårddisk av en webbplats med syfte att lagra information om en användares identitet, webbläsartyp eller webbplatsbesöksmönster. Kakor kan användas på vår webbplats för att övervaka webbtrafik, till exempel besökstid, besökta sidor och viss systeminformation om den typ av dator som används. Vi använder denna information för att förbättra innehållet och tjänsterna som erbjuds på vår webbplats. Om du inaktiverar användningen av kakor i din webbläsare eller tar bort eller avvisar specifika kakor från vår webbplats eller länkade webbplatser kan du inte få tillgång till allt innehåll och alla faciliteter på dessa webbplatser.

Här är en lista över kakor som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill välja bort kakor eller inte.

_session_id, unik token, session, tillåter Shopify att lagra information om din session (refererare, landningssida, etc.).

_shopify_visit, ingen data lagrad, Beständig i 30 minuter från det senaste besöket, Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök

_shopify_uniq, ingen data lagrad, löper ut vid midnatt (relativt besökaren) nästa dag, Räknar antalet besök i en butik av en enskild kund.

cart, unik token, bestående i 2 veckor, Lagrar information om innehållet i din kundvagn.

_secure_session_id, unik token, session

storefront_digest, unik token, obestämd Om butiken har ett lösenord används detta för att avgöra om den aktuella besökaren har åtkomst.

AVSNITT 7 - SAMTYCKEDELLDER
Genom att använda denna webbplats försäkrar du att du är minst 18 år gammal och över den lagliga åldern i din delstat eller provins.

AVSNITT 8 - ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så vänligen granska den regelbundet. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi använder och/eller lämnar ut den.

AVSNITT 9 - GDPR-FÖRKLARING
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 med målet att harmonisera dataskyddslagarna över hela Europa och skydda medborgarnas dataskydd. Artikel 5 i lagen "Principer för behandling av personuppgifter" beskrivs nedan. Everyday Baby AB har börjat omedelbart ändra för att garantera GDPR-konformitet senast den 25 maj 2018.

Artikel 5: Principer för behandling av personuppgifter

Personuppgifter ska:

behandlas lagligt, rättvist och på ett transparent sätt i förhållande till den registrerade (’laglighet, rättvisa och öppenhet’);
insamlas för angivna, uttryckta och berättigade ändamål och får inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål; ytterligare behandling för arkiveringssyften i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål ska enligt artikel 89.1 inte anses oförenlig med de ursprungliga ändamålen (’ändamålsbegränsning’);
vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för vilka de behandlas (’uppgiftsminimering’);
vara korrekta och, när det är nödvändigt, hållas aktuella; alla rimliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till ändamålen för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål (’korrekthet’);
förvaras på ett sätt som möjliggör identifiering av de registrerade under en tidsperiod som inte överstiger den tid som är nödvändig för ändamålen för vilka personuppgifterna behandlas; personuppgifter kan lagras under längre perioder i den utsträckning som personuppgifterna kommer att behandlas endast för arkiveringssyften i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 med beaktande av genomförandet av de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter (’lagringsbegränsning’);
behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstöring eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (’integritet och konfidentialitet’).

För att läsa mer om GDPR-lagstiftningen, besök https://www.eugdpr.org

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION
Om du vill få tillgång till, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kan du kontakta oss på contact@byapres.com