Villkor för tjänsten

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Après Nicotine AB. Genom webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Après. Après erbjuder denna webbplats under förutsättning att du accepterar alla villkor, policys och meddelanden som anges här. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Vår butik är hostad av Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online-e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK
Genom att godkänna dessa användarvillkor försäkrar du att du är över 18 år gammal. Personer under 18 år får inte beställa från denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte, i användningen av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster och möjliga rättsliga åtgärder.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen via vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - VARUMÄRKEN, UPPHOVS- OCH ANDRA IMMATERIELLA EGENSKAPER
De varumärken, produktnamn, andra distinkta märken, designer och domännamn som används på webbplatsen tillhör Après Nicotine AB, oavsett om de är registrerade eller inte.

Innehållet på webbplatsen skyddas av upphovsrätt och tillhör Après Nicotine AB. Du får inte ladda ner, spara till din dator eller använda material från webbplatsen om du inte har fått skriftligt tillstånd från Après eller om det anges på webbplatsen att materialet kan laddas ner och användas på ett visst sätt.

AVSNITT 4 - INNEHÅLL
Det är Après syfte att innehållet på webbplatsen och den information som ges är aktuell och korrekt. Det är dock möjligt att viss information på webbplatsen kan vara felaktig. Après Nicotine ansvarar därför inte för några typografiska eller tryckfel eller för någon information som inte är aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls för allmän information och eventuell förlitning på materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 5 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, uppsägning eller avbrott av tjänsten.

AVSNITT 6 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER
Produkter kan returneras eller bytas endast enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att visa så exakt som möjligt färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten att, men är inte skyldiga att, begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en produkt. Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar.

AVSNITT 7 - NOGGRANNHETEN AV FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra någon order som du lägger hos oss. I händelse av att vi gör en ändring i eller avbryter en order kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enskilda bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, ombud eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer detaljer, vänligen granska vår returpolicy.

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSVERKTYG OCH LÄNKAR
Viss innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan inkludera material från tredje parter. Vi är inte ansvariga för skador eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med några tredjepartswebbplatser. Granska noggrant tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARREGLERINGAR, FEEDBACK OCH ANDRA INSÄNDNINGAR
Om du, med eller utan vår begäran, skickar vissa specifika insändningar, samtycker du till att vi när som helst kan använda i vilket medium som helst de kommentarer som du skickar till oss. Vi är inte skyldiga (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala kompensation för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.

Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Vi tar inget ansvar och ansvarar inte för några kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din inskickning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy, vänligen hitta detta under Integritetsmeddelande på vår webbplats.

AVSNITT 11 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR
Förutom andra förbud enligt användarvillkoren förbjuds du att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, lagar eller lokala stadgar; (d) att kränka eller överträda våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, smäda, förringa, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra andras personlig information; (i) att spamma, lura, bedra, förevända, spindla, krypa eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 12 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi garanterar inte, representerar eller intygar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri.

I inget fall ska Après Nicotine AB vara ansvarigt för några skador, förlust, anspråk och skadestånd av något slag (inklusive men inte begränsat till inkomstförlust, indirekt skada och annan följdskada). Vårt ansvar ska begränsas till den maximala omfattningen som tillåts enligt lag. I vissa fall kan företagets ansvarsförsäkring täcka skadorna, och där så är tillämpligt, accepterar försäkringsgivaren att betalning sker, och sådan betalning faktiskt görs.

AVSNITT 13 - SKADESTÅND
Du samtycker till att hålla Après Nicotine AB skadelöst från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som härrör från ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de inkorporerar genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 14 - DELBARHET
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska sådan bestämmelse ändå vara genomförbar till fullo enligt tillämplig lag, och den ogiltiga delen ska anses vara avskuren från dessa användarvillkor, sådan bedömning ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten av någon annan återstående bestämmelse.

AVSNITT 15 - UPPSÄGNING
Dessa användarvillkor är giltiga tills och med att de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan avsluta dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

AVSNITT 16 - TILLÄMPLIG LAG
Dessa användarvillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Dessa villkor och förhållanden omfattas av de bestämmelser i svensk materiell lag.

AVSNITT 17 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR
Du kan granska den mest aktuella versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ha publicerat några ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 18 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på contact@byapres.com

Företagsinformation:
Après Nicotine AB

Luntmakargatan 78

133 51 Stockholm, Sverige

E-post: contact@byapres.com

Registreringsnummer: 559280-9403

Momsregistreringsnummer: SE559280940301